KESTÄVIEN RATKAISUJEN ASIANTUNTIJAT

Asianajotoimisto Halonen Oy on perustettu vuonna 1993. Suomen Asianajaliittoon olemme kuuluneet vuodesta 1995. Olemme erikoistuneet riitojen ratkaisuun. Hallitsemme sovintomenettelyt, riita- ja rikosoikeudenkäynnit, ositukset, pesänselvitykset ja pesänjaot. Teemme sopimukset ja annamme ennakollista konsultointia riitojen välttämiseksi. Meiltä saatte henkilökohtaista palvelua kokeneelta, luotettavalta ja ammattitaitoiselta asianajalta.

Palvelumme

Yksityishenkilöille

Palvelumme yksityishenkilöille

Tarjoamme yksityishenkilöille asiantuntevaa apua erilaisissa riita- ja rikosasioissa.

Asuminen

Neuvomme ja ratkomme riitoja asunto- ja kiinteistöyhtiöissä, asunto- ja kiinteistökaupoissa, rakentamisessa ja urakoinnissa sekä kiinteistönvälityksessä.

Avioliitto ja parisuhteet

Neuvomme ja teemme sopimukset silloin kun on aika huolehtia asioista tulevaisuuden varalta. Autamme selviämään erosta.

Kauppa, vaihto ja lahja

Neuvomme sopimuksissa ja teemme asiakirjat. Hoidamme hinnanalennuskysymykset, tuotevastuuasiat sekä muut virheiden tai viivästysten seuraamukset.

Lapsen elatus, huolto- ja tapaamisoikeusasiat

Uskomme, että lapsen edun mukaiset ratkaisut ovat myös vanhempien etujen mukaisia.

Oikeudenkäynnit

Hallitsemme riita- ja rikosasioiden menestyksellisen hoitamisen tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä.

Perintö- ja testamenttiasiat

Teemme testamentit. Huolehdimme perunkirjoituksesta. Suoritamme pesänselvitykset ja perinnönjaot.

Rikosasiat

Tuemme ja autamme rikoksen uhria. Puolustamme aiheettomasti syytettyä.

Työsuhteet

Konsultoimme, teemme sopimukset ja ratkomme ristiriidat.

Vahingonkorvausasiat

Huolehdimme, että vahinkoa kärsinyt saa oikeudenmukaisen korvauksen vastuussa olevalta, mutta huolehdimme, että syytön ei joudu aiheetta kärsimään.

Yrityksille

Palvelumme yrityksille

Hoidamme myös yritysten sopimusasiat ja avustamme työsuhdeasioissa sekä yhtiöoikeudellisissa asioissa. Ajamme yrityksen asioita oikeudessa, välimiesmenettelyssä tai sovintomenettelyssä.

Kokemuksemme mukaan useimmissa yrityksissä voidaan toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä parantaa ja vaikeuksia ennaltaehkäistä käyttämällä ajoissa asianajajan palveluja. Riidan ratkaisu jälkikäteisesti tulee aina kalliimmaksi kuin etukäteinen asianajajan konsultointi.

Meiltä saatte ennakollista neuvontaa ja konsultointia. Voimme tehdä yrityksestänne oikeudellisen riskikartoituksen parannusehdotuksin.

Olemme tähän listanneet tavallisimpia asioita, joihin voitaisiin yrityksissä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota:

– tärkeätkään sopimukset eivät ole välttämättä kirjallisia, mikä aiheuttaa yleensä jossain vaiheessa ongelmia, kun pitäisi pystyä näyttämään mistä todellisuudessa on sovittu

– tehdyissä kirjallisissa sopimuksissa saattaa olla harkitsemattomia tai kohtuuttomia ehtoja tai ne ovat oikeudellisesti epäselviä

– työsopimuksista puuttuu tärkeitä ehtoja, kuten kilpailukieltolauseke

– yrityssalaisuuksien suojaaminen puutteellista

– yhtiön osakkaiden välillä ei ole tehty osakassopimusta, joka säätelisi osakkaiden välisiä vastuita, tulon jakoa yms. seikkoja. Osakassopimuksen puute osakkaan halutessa irtaantua yhtiöstä aiheuttaa helposti riitoja ja epäselvyyksiä

– hallitustyöskentelyssä ja yrityksen hallintotavoissa olisi parantamista (ns. corporate governance -osaaminen puuttuu)

– vastuukysymysten tunteminen puutteellista.

ENGLISH SUMMARY

The Firm Asianajotoimisto Halonen Oy was founded in 1993. We have been members of the Finnish Bar Association since 1995.

All of our Lawyers are specialized in dispute resolution.

Our lawyers can advise and represent You, Your Family or Your Firm in many areas, including:

Business Law, Commercial Law, Consumer law, Contract Law, Company Law, Criminal Lawl, Labour Law

Litigation, Child Support and Custody, Family Law, Law of Inheritance.

To get in contact with us, please call + 358 9 6818 980 or send an e-mail to info@asianajotoimistohalonen.fi

ARI HALONEN

s. 1962

Asianajaja

Varatuomari

Oikeustieteen kandidaatti

Arilla on vankka kokemus oikeudenkäynneistä, riitojen ratkaisusta ja rikosoikeudesta.

Hän toimii sovittelijana, välimiehenä, sekä   perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa pesänselvittäjänä ja -jakajana. Hänet on merkitty Suomen Asianajajaliiton sovittelumenettelylautakunnan pitämään sovittelijaluetteloon. Ari perusti toimiston toimittuaan sitä ennen mm. isännöitsijänä, lakimiehenä muissa asianajotoimistoissa ja suoritettuaan tuomioistuinharjoittelun.

 

OTA YHTEYTTÄ

Asianajotoimisto Halonen Oy

Erottajankatu 9 A 11

00130 Helsinki

+358 400709716

info@asianajotoimistohalonen.fi